Giới thiệu về công ty

Danh mục sản phẩm

Xem nhiều nhất

Kết quả sử dụng

Lịch sử hình thành

  • 06/2012Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam lấy tên Ariarang
  • 09/2012Đổi tên thành Công ty TNHH Nam Chê
  • 09/2013Lập viện nghiên cứu và sản xuất sản phẩm trà Charantin
  • 10/2014Chuẩn bị các giấy tờ, giấy chứng nhận về sản phẩm phù hợp với thị trường và luật pháp của Việt Nam
  • 2015Tư vấn cung cấp sản phẩm Hồng sâm tại Việt Nam

Hướng phát triển

  • Mục tiêu Nhân rộng và phân phối sản phẩm khắp cả trong và ngoài nước
  • Phương châm Chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu